1.
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСШАТА МАТЕМАТИКА. КНК [Internet]. 2024 Jan. 29 [cited 2024 Jul. 13];12(1). Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/281