1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КНК [Internet]. 2018 May 16 [cited 2024 Jul. 22];1(1):42-7. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28