1.
ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. КНК [Internet]. 2022 Dec. 27 [cited 2024 Jun. 16];11(1):64-72. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271