1.
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. КНК [Internet]. 2021 Dec. 23 [cited 2024 Jun. 19];10(1):11-5. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261