1.
ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. КНК [Internet]. 2018 May 29 [cited 2024 Jul. 22];2(4):9-14. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160