1.
КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ. КНК [Internet]. 2018 May 28 [cited 2024 Jun. 16];3(1):40-4. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153