1.
ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX. КНК [Internet]. 2018 May 25 [cited 2024 Jul. 22];3(4):26-40. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112