1.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КНК [Internet]. 2015 Mar. 30 [cited 2024 Jun. 19];4(1):3-13. Available from: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101