Toshkov, Angel. CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4, no. 2 (Май 22, 2018): 1-2. отворен на Декември 8, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/92.