Toshkov, Angel, Yanislav Zhelev, Evgeniya Nikolova, и Mariya Zaharieva. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4, no. 3 (Май 22, 2018): 72-84. отворен на Февруари 2, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91.