“ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 2 (May 20, 2018): 17–24. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63.