“КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 3 (May 19, 2018): 14–20. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.