Georgieva, Penka. КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 3 (Май 19, 2018): 14-20. отворен на Септември 25, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.