Miteva, Mariya, Asya Doycheva, и Nina Stancheva. ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 4 (Май 19, 2018): 39-43. отворен на Юли 3, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50.