Toskova, Asya, Emil Doychev, и Borislav Toskov. ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 4 (Май 19, 2018): 35-38. отворен на Юни 7, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49.