Doycheva, Asya, Vanya Ivanova, Stanimir Stoyanov, и Emil Doychev. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 4 (Май 18, 2018): 18-22. отворен на Юли 3, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45.