Jecheva, Veselina, и Evgeniya Nikolova. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5, no. 4 (Май 18, 2018): 7-11. отворен на Март 29, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43.