Ivanov, Ivelin, Violeta Vanteva, и Penka Georgieva. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6, no. 1 (Май 18, 2018): 69-98. отворен на Октомври 3, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40.