Nikolova, Stefani, и Penka Georgieva. ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6, no. 1 (Май 18, 2018): 56-68. отворен на Септември 21, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39.