“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6, no. 1 (March 30, 2017): 8–19. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37.