“СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6, no. 1 (May 18, 2018): 3–7. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34.