Petrova, Petya. СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6, no. 1 (Май 18, 2018): 3-7. отворен на Септември 21, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34.