“СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1, no. 1 (May 16, 2018): 48–57. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.