Dolchinkov, Radostin, и Penka Georgieva. СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1, no. 1 (Май 16, 2018): 48-57. отворен на Март 29, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.