“ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 12, no. 1 (March 31, 2024): 37–44. Accessed April 14, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282.