“WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 12, no. 1 (January 29, 2024). Accessed July 13, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280.