“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1, no. 1 (May 16, 2018): 42–47. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28.