Jecheva, Veselina, и Evgenia Nikolova. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1, no. 1 (Май 16, 2018): 42-47. отворен на Март 29, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28.