“ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11, no. 1 (December 27, 2022): 64–72. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271.