Georgiev, Ginko, и Борислав Цветанов. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11, no. 1 (Ноември 19, 2022): 2-11. отворен на Декември 8, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265.