“ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10, no. 1 (December 23, 2021): 11–15. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261.