Seymenliyski, Kamen. ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10, no. 1 (Декември 23, 2021): 11-15. отворен на Юни 3, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261.