Minchev, Dimitar. ПРОЕКТИРАНЕ НА УЕБ САЙТ ЗА ПОРЪЧКА НА ХРАНА ОТ МНОЖЕСТВО РЕГИСТРИРАНИ РЕСТОРАНТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10, no. 1 (Декември 23, 2021): 54-59. отворен на Декември 8, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/258.