Minchev, Dimitar. ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОТГОВОР НА НАРАСТВАЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10, no. 1 (Септември 23, 2022): 16-28. отворен на Декември 8, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/254.