Mareva, Daniela. РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНАТА МОЩНОСТ НА АВТОНОМНИ РЕЗОНАНСНИ ИНВЕРТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10, no. 1 (Март 6, 2021): 2-10. отворен на Ноември 26, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/250.