Dragneva, Nikolina. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 9, no. 1 (Декември 10, 2020): 49-55. отворен на Февруари 2, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241.