Seymenliyski, Kamen. ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 9, no. 1 (Декември 1, 2020): 43-48. отворен на Август 9, 2022. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/240.