“СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (July 21, 2018): 125–131. Accessed April 14, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218.