Dragneva, Nikolina. ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (Юли 21, 2018): 114-118. отворен на Юли 3, 2020. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216.