Toskov, Borislav, и Asya Toskova. НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (Юли 21, 2018): 100-106. отворен на Август 7, 2020. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214.