Nikolova, Evgeniya. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (Юли 21, 2018): 93-99. отворен на Юни 1, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213.