Ivanov, Alexander, и Penka Georgieva. КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7, no. 1 (Юли 21, 2018): 46-52. отворен на Октомври 2, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206.