“СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2, no. 2 (May 30, 2018): 31–40. Accessed June 19, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180.