Toshkov, Angel. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2, no. 3 (Май 29, 2018): 2-9. отворен на Февруари 2, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170.