“ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2, no. 4 (May 29, 2018): 9–14. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160.