Toshkov, Angel. ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2, no. 4 (Май 29, 2018): 1-2. отворен на Март 20, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/158.