“КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3, no. 1 (May 28, 2018): 40–44. Accessed June 16, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153.