Jecheva, Veselina. СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3, no. 3 (Май 26, 2018): 52-61. отворен на Юни 1, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/133.