“ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ”. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3, no. 3 (May 25, 2018): 17–24. Accessed July 22, 2024. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/128.