Nikolova, Evgeniya. ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3, no. 4 (Май 25, 2018): 1-4. отворен на Март 29, 2023. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/109.